Lucas

Lucas

Svátek: 18. října

Význam jména Lucas

Jméno Lucas pochází z latinského "Lucius" a řeckého "Loukas", což znamená "muž pocházející z Lucanie" (historický region v jižní Itálii). Doslovně se jméno dá přeložit jako "světlo" nebo "jasný". Lucas tedy může být vykládáno jako "nositel světla" či "světlý".

Historie jména

Jméno Lucas má dlouhou historii, která sahá až do antického Říma. V křesťanském kontextu je jméno významné díky svatému Lukášovi, jednomu ze čtyř evangelistů Nového zákona, který je připisován autorství evangelia podle Lukáše a Skutků apoštolských. Svatý Lukáš byl lékařem a společníkem apoštola Pavla, což dodává jménu Lucas duchovní a historický význam.

Varianty jména

  • Lukas: Tato varianta je běžná v Německu, Skandinávii, a střední Evropě.
  • Luke: Anglická varianta, populární v anglicky mluvících zemích.
  • Luca: Italská a rumunská varianta.
  • Luc: Francouzská varianta, často používaná ve francouzsky mluvících zemích.
  • Lukáš: Česká a slovenská varianta, která je oblíbená v České republice a na Slovensku.

Horoskop jména

Děti pojmenované Lucas bývají podle horoskopu často vnímány jako charismatické a přátelské osobnosti. Jsou to lidé, kteří snadno navazují přátelství a mají silný smysl pro spravedlnost. Často jsou kreativní a mají sklony k umění či vědě. S jménem Lucas je spojena planeta Merkur, která symbolizuje komunikaci, intelekt a zvídavost. Děti pojmenované Lucas mohou vykazovat silné komunikační schopnosti a bystrou mysl.

Späť na blog