Ochrana osobních údajů

Naše společnost Stay little, s. r. o., dále jen „my“), se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, Praha 4, 140 00, Česká republika. Identifikační číslo: 07910479, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309729 – je provozovatelem tohoto internetového obchodu umístěného na webové adrese www.staylittle.cz

Jaké osobní údaje získáváme a zpracováváme?

 1. Identifikační a kontaktní údaje zákazníka – kterými se rozumí jméno, příjmení, fakturační a doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo. (V případě, jste-li podnikatel také IČO a DIČ). Tyto údaje získáváme od zákazníků výhradně dobrovolně – a to na základě dobrovolné registrace zákazníka na našem internetovém obchodu či na základě dobrovolného uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a námi (tj. kterým se myslí vytvoření objednávky zákazníkem na našem internetovém obchodu).
 2. Údaje o nastavení Vašeho uživatelského účtu – toto se vztahuje pouze na případ, že jste se na našem internetovém obchodu zaregistrovali a vytvořili si tak u nás uživatelský účet.  Údaji o nastavení Vašeho uživatelského účtu myslíme údaje o individuálním nastavení Vašeho uživatelského účtu a funkcích, které Vám tento uživatelský účet umožňuje využívat, či Vám je zpřístupňuje - např. přehled objednávek a jejich stavu, možnost vytvoření si individuálního seznamu oblíbených položek, obsah košíku).
 3. Údaje o Vašich objednávkách – tj. údaje o zboží a službách, které jste si u nás objednali; o způsobu dopravy a platby zvolené v těchto objednávkách; o realizovaných či požadovaných změnách v objednávkách; o reklamacích a vráceném zboží z Vašich objednávek; jakož i poznámkách, které jste k Vašim poznámkám připojili.
 4. Údaje o Vašem chování na našem internetovém obchodu – neboli data o chování uživatelů na našich internetových stránkách, jimiž se rozumí například:
  1. informace o navštívených položkách zboží - tj. informace o tom jaké zboží jste si prohlíželi, máte či měli jste vložené do nákupního košíku,
  2. informace o způsobu pohybu nebo „procházení stránek“ našeho internetového obchodu,
  3. informace o odkazech, na které jste při procházení našeho internetového obchodu "klikali" (např. tlačítko vložit do nákupního košíku, přejít na do dalšího kroku, přejít na odkaz apd.)
  4. informace o době, po kterou setrváváte či jste setrvávali na našem internetovém obchodě (jako celku) i na jeho jednotlivých podstránkách,
  5. informace zařízení, z jakého si prohlížíte náš internetový obchod – jako jsou typ zařízení (stolní počítač/telefon/tablet), IP adresa zařízení, technické parametry tohoto zařízení (operační systém a jeho verze, typ prohlížeče a jeho verze), informace ze souborů cookies.
 5. Odvozené údaje – kterými se rozumí zejména údaje odvozené či vyplývají z Vašeho chování na našem internetovém obchodu; z Vašich objednávek, Vámi objednaného zboží či služeb nebo Vašeho uživatelského účtu. Takovými údaji jsou například: pohlaví (žena/muž), přibližný věk, informace o výběru zboží (preferované druhy, barvy, velikosti, výrobci zboží) apd.

Proč osobní údaje zpracováváme?

Je nutné nejprve zmínit, že osobní údaje zpracováváme v různých situacích, pro různé účely, různým způsobem. Obecně však rozeznáváme 2 základní účely zpracování:

 1. Zpracování osobních údajů za účelem plnění kupní smlouvy – pokud si u nás objednáte zboží (tj. uzavřete s námi kupní smlouvu), je právním základem zpracování Vašich osobních údajů v tomto případě plnění této kupní smlouvy. Tedy to, že Vaši objednávku vyřídíme a Vámi objednané zboží Vám dodáme. A z toho pro nás vyplývajících povinnosti dle obecně závazných právních předpisů ( jako např. povinná archivace daňových dokladů, archivace dokladů za účelem plnění práva z vadného plnění apd.)
 2. Zpracování osobních údajů za účelem obchodního sdělení – tzn. abychom Vám třeba mailem mohli zaslat informace o našich aktuálních slevách, akčních nabídkách a novinkách, o kterých se důvodně myslíme, že by Vás mohli zajímat. Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v případě, že jste k tomu sami poskytli souhlas. Zde Vás můžeme uklidnit, jsme rozumní, a proto taková obchodní sdělení zasíláme v rozumné míře a jen občas. Sami totiž nemáme rádi, když nám naše mailové schránky někdo přehlcuje….

Stay little s.r.o.  si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a Stay little s.r.o. za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost. Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače)

... a nesmíme zapomenout ještě na Cookies!!! Využívání souborů cookies je v dnešní době zcela standartní a všeobecně rozšířené, proto se s nimi setkáte téměř na každém webu. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v uživatelově počítači, telefonu či tabletu. Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Cookies jsou pro nás i pro Vás velcí pomocníci. Nám pomáhají v tom, aby e-shop i jeho funkce šlapaly tak, jak mají, a proces objednávání zboží byl pro Vás na našem e-shopu jednoduchý a pohodlný. Umožňují nám analyzovat návštěvnost na našem e-shopu, díky které můžeme třeba odhalit případné chyby a nedomyšlenosti našeho e-shopu a opravit je. Umožňují nám personalizovat naše reklamy, reklamní bannery i web. A říkáte si, kde jsou ty výhody cookies pro Vás? Váš počítač, telefon či tablet si díky nim umí zapamatovat třeba obsah nákupního košíku (i poté co stránku opustíte a znovu se na ní později vrátíte), přihlášení do uživatelského účtu, seznam oblíbených položek uložených ve Vašem uživatelském účtu nebo třeba již jednou zadané doručovací údaje, přestože se v nákupním košíku vrátíte o krok tam a pak zase zpět. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - náš internetový obchod však nebude bez povolených cookies nebude fungovat zcela korektně. Používáním a setrváváním na stránkách našeho internetového souhlasíte s používáním cookies.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY

 ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost Stay little s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1.   TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1   Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost STAY LITTLE s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, Praha 4, 140 00, identifikační číslo: 07910479, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309729 (dále jen „správce“).

1.2   Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování STAY LITTLE, s.r.o, Jaurisova 515/4, Michle, Praha 4, 140 00; adresa elektronické pošty info@staylittle.cz

1.3   Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.   PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1   Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1   splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2   splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3.   ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1   Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2   Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1   Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5.   DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1   Hlavním zpracovatelem osobních údajů je STAY LITTLE s.r.o., Veškeré osoby, stejně jako pracovníci firmy STAY LITTLE s.r.o, které mají přístup k osobním údajům jsou vázány mlčenslivostí a tento závazek trvá i v případě ukočení spolupráce se STAY LITTLE s.r.o.

5.2.  Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat apd.. Tyto STAY LITTLE s.r.o. dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který má k osobním údajům v rámci spolupráce se STAY LITTLE s.r.o. přístup. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Jsou nebo mohou být jimi:

 •  Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00, Praha, IČO: 28408306 – přepravce zásilek (osobní údaje budou předány pouze v případě, zvolíte-li dopravu objednávky prostřednictvím tohoto přepravce).
 •  EVici webdesign s.r.o. IČO: 28598661 – autor a správce platformy, na které funguje e-shop www.staylittle.cz.
 •  Heureka Shopping s.r.o. (známá jako "Heureka.cz") , Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 02387727 - Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.
 • Seznam Sklik (Seznam.cz, a.s.), Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, IČO: 26168685.
 • Google, Google Analytics (Google Czech Republic, s.r.o.), Stroupežnického 3191/17, Praha 5,  150 00, IČO: 27604977.

5.2   Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3   Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.   PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1   Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2   Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3   Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

V Praze dne 14.01.2022